Pomoč:Uvod v sklicevanje z vikioznačevanjem/4

Preverljivost
Zakaj so sklici pomembni

Medbesedilni sklici
Kako jih dodamo

RefToolbar
Sklici na lahek način

Zanesljivi viri
Kateri viri so dovolj dobri?

Povzetek
Preglejte, česa ste se naučiliČlanki v Wikipediji zahtevajo zanesljive, objavljene vire, ki neposredno podpirajo informacije predstavljene v članku. Zdaj veste, kako članku dodati vire, toda katere vire naj bi uporabili?

Beseda "vir" ima v Wikipediji tri pomene: samo delo (na primer dokument, članek, članek, časopis ali knjiga), ustvarjalec dela (na primer pisatelj) in založnik dela (na primer Cambridge University Press). Vsi trije lahko vplivajo na zanesljivost.

Abstract graphic depicting referencing

Zanesljivi viri so tisti, ki slovijo po preverjanju dejstev in točnosti. Običajno imajo uredniški postopek, kjer več ljudi natančno pregleda delo, predno se objavi. Akademske in recenzirane publikacije so običajno najbolj zanesljivi viri. Drugi zanesljivi viri so univerzitetni učbeniki, knjige, ki so jih izdale ugledne založbe, revije, časopisi in reportaže (ne mnenja) osrednjih časopisov.

Samozaložniški mediji, kjer sta avtor in založnik ista, običajno niso sprejemljivi kot viri. To lahko vključuje glasila, osebna spletna mesta, sporočila za javnost, patente, odprte wikije, osebne ali skupinske bloge in tvite. Če pa je avtor uveljavljen strokovnjak z objavami tretjih oseb o določeni temi, se lahko njegovo samozaložniško delo šteje za zanesljivo za to določeno temo.

Ali je vir uporaben, je odvisno tudi od konteksta. Viri, ki so zanesljivi za nekatere materiale, niso zanesljivi za druge materiale. Na primer, drugače nezanesljivi samozaložniški viri so običajno sprejemljivi za podporo nespornih informacij o avtorju vira. Vedno poskušajte uporabiti najboljši možni vir, zlasti ko pišete o živečih ljudeh.

To so splošne smernice, vendar je tematika zanesljivih virov zapletena in jo je tukaj nemogoče obravnavati v celoti. Več informacij najdete na Wikipedia:Preverljivost in Wikipedia:Zanesljivi viri. Obstaja tudi seznam zanesljivih virov dostopnih na spletu z informacijami o njihovi zanesljivosti.

Preizkusite se! Rešite kviz o zanesljivih virih