Wikipedija:Slogovni priročnik/Tabele

Razpredelnice (tabele) uporabljamo za pregledno oblikovanje istovrstnih informacij. Niso namenjene grafičnim predstavitvam, uporabijo pa naj se samo takrat, ko obstaja vsebinska povezava med celicami ter vrsticami in stolpci. Urejanje razpredelnic je bolj zapleteno od urejanja navadnega besedila, zato jih uporabimo le, če nudijo boljši pregled nad podatki. Vredno je premisliti, če podatkov ni enostavneje in hitreje oblikovati v seznam kot pa v razpredelnico.

Privzeto

uredi

Če kliknemo na gumb   se v urejevalno polje doda vnos.

{| class="wikitable"
|-
! glava 1
! glava 2
! glava 3
|-
| vrstica 1, celica 1
| vrstica 1, celica 2
| vrstica 1, celica 3
|-
| vrstica 2, celica 1
| vrstica 2, celica 2
| vrstica 2, celica 3
|}

Dobimo:

glava 1 glava 2 glava 3
vrstica 1, celica 1 vrstica 1, celica 2 vrstica 1, celica 3
vrstica 2, celica 1 vrstica 2, celica 2 vrstica 2, celica 3

Osnove

uredi

Vsaka razpredelnica v wikislogu se začne z zavitim uklepajem {, ki mu sledi pokončnica | in se konča s pokončnico |, ki mu sledi zaviti zaklepaj }. Začetni uklepaj mora biti prvi znak v vrstici. Izjema so tabele v načinu izpisa pisalnega stroja.

Enostavne razpredelnice

uredi

Razpredelnice v načinu pisalnega stroja brez formatiranja

uredi

Najenostavnejši način za izdelavo wikirazpredelnic je način pisalnega stroja. Na začetku vsake vrstice razpredelnice je presledek. Urejanje in vodilni napis se uredijo v pogledu vnosa besedila.

Zgled Opredelitev razpredelnice je videti tako:

Klimatska razpredelnica

Mesec          JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
-----------------------------------------------------------------------
Ø Dnevna temperatura   21 21 22 23 24 25 27 29 28 26 24 22 
Ø Nočna temperatura   15 15 15 16 17 18 20 21 20 19 18 16 
Ø Sončnih ur na da    6  6  7  8  9  9  9  9  8  7  6  5 
Ø Deževnih dni/mesec   6  4  3  2  2  1  0  0  2  5  6  7 
Ø Temperatura vode    19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20


V članku je videti tako:

Klimatska razpredelnica

Mesec          JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 
-----------------------------------------------------------------------
Ø Dnevna temperatura   21 21 22 23 24 25 27 29 28 26 24 22 
Ø Nočna temperatura   15 15 15 16 17 18 20 21 20 19 18 16 
Ø Sončnih ur na da    6  6  7  8  9  9  9  9  8  7  6  5 
Ø Deževnih dni/mesec   6  4  3  2  2  1  0  0  2  5  6  7 
Ø Temperatura vode    19 18 18 18 19 20 21 22 23 23 21 20

Razpredelnica z eno vrstico

uredi

Vsaka vrstica med oklepaji se začne s pokončnico, ki označuje začetek nove celice. Takoj za pokončnico je vsebina celice ali ukaz za oblikovanje (glej v nadaljevanju). Pokončnica je lahko na začetku besedilne vrstice ali v njeni sredini. Če je v sredini, je potrebno uporabiti dve pokončnici. Priporočamo, da ga uporabljate le v začetku vrstice, ker je tako izvorno oziroma newikificirano besedilo preglednejše.

Zgledi

uredi

Najenostavnejša razpredelnica (le ena celica) je videti v besedilu tako:

{|

 |Najmanjša razpredelnica

 |}

V članku je videti tako:

Najmanjša razpredelnica

Opredelitev razpredelnice z dvema celicama je videti tako:

 {|
 |Celica1
 |Celica2
 |}

V članku je videti tako:

Celica1 Celica2


Razpredelnica z več vrsticami

uredi

Za obširnejše delo so večinoma potrebne razpredelnice z več vrsticami. Nova vrstica se določi z znakom (minus) -, ki sledi pokončnici. To se lahko ponovi poljubnokrat.

Zgledi

uredi

Razpredelnica z dvema vrsticama s po dvema celicama je videti tako:

{|
|Celica1
|Celica2
|-
|Celica3|Celica4
|}

V članku je videti tako:

Celica1 Celica2
Celica3 Celica4


Opredelitev razpredelnice s tremi celicami je videti tako:

{|
|Celica1
|Celica2
|-
|Celica3
|Celica4
|-
|Celica5
|Celica6
|}

V članku je videti tako:

Celica1 Celica2
Celica3 Celica4
Celica5 Celica6

in tako naprej.

Zapletene razpredelnice

uredi

Okvirji

uredi

Razpredelnice, ki smo jih omenjali do sedaj, niso imele okvirjev. Okvir se definira v prvi vrstici, takoj po {|. Potrebno je pustiti en presledek. Sedaj se da definirati samo oblika okvirja z argumentom border=n, kjer je n jakost izrisa okvirja.


Zgled

uredi

Zadnji zgled je videti v opredelitvi z okvirjem tako:

 {| border=1
 !Zakaj
 !Zato
 |Celica1
 |Celica2
 |-
 |Celica3
 |Celica4
 |-
 |Celica5
 |Celica6
 |}

V članku je videti tako:

Zakaj Zato
Celica1 Celica2
Celica3 Celica4
Celica5 Celica6


Border=10

Zakaj Zato
Celica1 Celica2
Celica3 Celica4
Celica5 Celica6

Border=20

Zakaj Zato
Celica1 Celica2
Celica3 Celica4
Celica5 Celica6

Rowspaning in Colspaning

uredi

Z novimi wikiukazi je mogoče (kot v HTML) celico razširiti prek več vrstic in stolpcev. To sta ukaza rowspan in colspan.


Razpredelnica s celico, ki sega prek dveh stolpcev ("colspan=2"), je videti tako:

A B C
Celica1 Celica2
Celica3 Celica4 celica5

in se opredeli tako, da se stolpci, ki naj bodo skupaj začnejo z "| colspan=n | " namesto samo z |. Dodatno je napis v celici 2 osredinjen.

Opredelitev je naslednja:

 
 {| border=1
 ! A
 ! B
 ! C
 |-
 | Celica1
 | colspan=2 align="center" | Celica2
 | Celica3
 |-
 | Celica4
 | Celica5
 |}

Razpredelnica s celico, ki sega prek dveh vrstic ("rowspan=2"), izgleda tako:

A B C
Celica1 Celica2 Celica3
Celica4 celica5

Rowspan - celice prek več vrstic

in se opredeli tako, da se celice, ki naj segajo preko več vrstic, začnejo z "| rowlspan=n | " namesto samo z |.

Opredelitev je naslednja:

 	
 {| border=1 	
 ! A 	
 ! B 	
 ! C 	
 |- 	
 | Celica1 	
 | rowspan=2 | Celica2 	
 | Celica3 	
 |- 	
 | Celica4 	
 | celica5 	
 |} 	


Razpredelnica v razpredelnici

uredi

Z wikiukazi se da opredeliti tudi razpredelnica v razpredelnici (del razpredelnice je drugače oblikovan). Tam, kjer se naj začne druga razpredelnica (drugače oblikovan del), je potreben nov uklepaj ({). Pomembno je, da se izjemoma vrstica ne začne s pokončnico.


Zgled

uredi

Opredelitev razpredelnice, v kateri je druga razpredelnica, je videti tako:

{| border=1 	
 |Celica1 	
 | 	
 {| border=2 	
 |CelicaA 	
 |- 	
 |CelicaB 	
 |} 	
 |Celica3 	
|} 	

V članku je videti tako:

Celica 1
CelicaA
CelicaB
Celica3

Naslov razpredelnice

uredi

Nad razpredelnico lahko vstavimo naslov razpredelnice (opis vsebine razpredelnice). Ta naslov je osredinjen, enako širok kot razpredelnica in vkljopljen je samodejen prelom vrstic. Za vstavitev naslova razpredelnice je potrebno po pokončnici in pred naslovom vnesti znak +. V okviru naslova so dovoljeni ukazi za oblikovanje.


Zgled

uredi

To je opis razpredelnice, ki je razmeroma dolg:

{||border=1 	
 |+ To je '''Naslov''' in je ''Razmeroma'' dolg. 	
 |Celica1 	
 |Celica2 	
 |- 	
 |Celica3 	
 |Celica4 	
 |} 	

V članku je videti tako:

To je Naslov, in je Razmeroma dolg.
Celica1 Celica2
Celica3 Celica4


Oblikovanje

uredi

Barve, okvirji, razmiki in širina stolpcev se lahko prilagodi s prekrivnimi slogi. Preden se odločite za to, dobro premislite o smislu takega oblikovanja.

Širina stolpcev

uredi

Širino stolpcev lahko vnesemo relativno ali absolutno. Vnašanje je potrebno in smiselno le pri prvi vrstici.

Relativno določanje širien stolpcev

{| border="1"
 !width="10%"|10% 	
 !width="20%"|20% 	
 !width="40%"|40% 	
 |-
 |A 	
 |B 	
 |C 	
 |} 	
10% 20% 40%
A B C


Absolutno določanje širine stolpcev

{| border="1" 	
 !width="50px"|50px 	
 !width="100px"|100px 	
 !width="200px"|200px 	
 |-
 |A 	
 |B 	
 |C 	
 |} 		
50px 100px 200px
A B C

Absolutne navedbe v točkah so smiselne predvsem pri grafikah.


Okvirji, cellspacing, cellpading

uredi
{|
 |Alpha || Beta || Gamma 
 |-
 |Delta || Epsilon || Zeta 
 |} 
Alpha Beta Gamma
Delta Epsilon Zeta
{| border="1" 
 |Alpha || Beta || Gamma 		
 |-
 |Delta || Epsilon || Zeta 	
 |} 


Alpha Beta Gamma
Delta Epsilon Zeta

Cellspacing - razdalja med zunanjim okvirjem in okvirji celic

{| border="1" cellspacing="5px" cellpadding="0px" 	
 |Alpha || Beta || Gamma 	
 |-
 |Delta || Epsilon || Zeta 	
 |} 	
Alpha Beta Gamma
Delta Epsilon Zeta
{| border="1" cellspacing="0px" cellpadding="5px" 	

|Alpha || Beta || Gamma 		
|-
|Delta || Epsilon || Zeta 	
|} 	

Cellpading - razmik med robom celice in besedilom v njej

Alpha Beta Gamma
Delta Epsilon Zeta
{| border="1" cellspacing="0px" cellpadding="5px" style="border-collapse:collapse;" 		
 |Alpha || Beta || Gamma 	
 |-		
 |Delta || Epsilon || Zeta 	
 |} 
Alpha Beta Gamma
Delta Epsilon Zeta

Poravnava

uredi

Vsebino celic lahko poravnamo.

{| border="1" cellspacing="0px" 	
 ! 	
 !align="left"|Levo 		
 !align="center"|Centritano 	
 !align="Right"|Desno 		
 |-
 !valign="top" height="38"|Zgoraj 	
 |valign="top" align="Left"| x 	
 |valign="top" align="Center"| x 	
 |valign="top" align="Right"| x 
 |- 	
 !valign="middle" height="38"|Sredina 	
 |valign="middle" align="left"| x 	
 |valign="middle" align="center"| x 	
 |valign="middle" align="right"| x 	
 |-
 !valign="bottom" height="38"|Spodaj 	
 |valign="bottom" align="left"| x 	
 |valign="bottom" align="center"| x 	
 |valign="bottom" align="right"| x 	
 |} 		
		
Levo Centrirano Desno
Zgoraj x x x
Sredina x x x
Spodaj x x x

Druga oblikovanja

uredi

Z wikiukazi lahko pobarvamo podlago celic (bgcolor=#ABCDEF in uporabimo oblikovanje besedila v celici.

{| 	
 | border="1" 	
 |bgcolor=#11FF11|A 	
 |Obstaja samo <font color=red> ENA </font> možnost 	
 |- 	
 |bgcolor=#FF1111|C 	
 |bgcolor=#1111FF|D 	
 |} 	
	
A Obstaja samo ENA možnost
C D
 • Z uporabo predloge {{prettytable}} lahko dosežete samodejno oblikovanje tabel:
Naslov Naslov 2
a b
c d
{| {{prettytable}} 
 ! Naslov
 ! Naslov 2
 |---
 | a
 | b
 |---
 | c
 | d
 |}
		

Urejenost tabele

uredi

Če tabeli v glavi dodamo class="sortable wikitable", lahko stolpce enostavno uredimo po izbranem kriteriju. Urejanje (sortiranje) žal ne deluje dobro za šumnike.

 {| class="sortable wikitable" style="font-size:95%"
 |-style="background:#DCDCDC;"
 | '''Ime''' || '''Priimek''' || '''Številka''' 
 |-
 | Anton || Kos   || 273 
 |-
 | Tine || Aš   || 3245
 |-
 | Anton || Kovač  || 11423
 |- 
 | Miha || Čuk   || 7654
 |-
 | Tone || Žagar  || 1123
 |-
 | Miha || Kos   || 2345
 |-
 | Ažbe || Kovačič || 3456
 |-
 |}
 
Ime Priimek Številka
Anton Kos 273
Tine 3245
Anton Kovač 11423
Miha Čuk 7654
Tone Žagar 1123
Miha Kos 2345
Ažbe Kovačič 3456

Na Meta se nahaja članek v angleščini, ki obširneje razlaga oblikovanje razpredelnic.