Pomoč:Convert sporočila

Ta stran opisuje napake in napakovna sporočila pri pretvarjanju neke vrednosti iz ene merske enote v drugo, ki jih javlja Modul:Convert v primeru zaznave problema pri uporabi predloge {{convert}}.


Prošnja za pomoč uredi

Če se problem ne more rešiti zlahka, javite to na eno izmed sledečih strani.

Napake in napakovna sporočila uredi

Manjka število uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Vhodno število je zahtevano. V prvem primeru zgoraj je vhodno število 123.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Manjka dodatno število uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Prvo vhodno število je bilo določeno, toda pri uporabi razpona se mora uporabiti tudi drugo število.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Neveljavno število uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Število, ki se bo pretvorilo, se lahko vnese na sledeči način: 1,23 ali 1.234 ali -0,9.

Ulomki se vnašajo na sledeč način: 1+2/3 (1+23) ali -1-2/3 (−1+23) ali 2/3 (23).

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Prekoračeno število uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Ta napaka se pojavi, če število preseže obseg vrednosti, ki so na voljo pri preračunavanju. Število 1e290 pomeni 1×10290.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Nepravilna natančnost uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

 • {{convert|21455|acre|ha|2}} → 21.455 akrov (8.682,53 ha)
 • {{convert|21455|acre|ha|-2}} → 21.455 akrov (8.700 ha)
 • {{convert|21455|acre|ha|2,5}} → 21.455 akrov (8.683 ha)[convert: nepravilna natančnost]

Vrednost za natančnost se vnaša izza informacije o konverziji. Na primer, |2 da rezultat, ki je zaokrožen na dve decimani mesti, medtem ko |-2 zaokrožuje na najbližjo stotico, tako da se pojavita na koncu števila dve ničli. To sporočilo se bo izpisalo le, če je omogočeno izpisovanje opozoril (warnings).

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Prevelika natančnost uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

V splošnem ni potrebe po uporabi velikega števila decimalnih mest, vendar pa se kljub temu lahko uporabijo večje vrednosti. Izpisana napaka se pojavi, če je zahtevana natančnost večja od tiste, ki jo podpira strežnik.

Negativna natančnost zaokrožuje na najbližjo desetico 10 (parameter |-1) ali stotico (|-2) ali tisočico (|-3), itd. Večja negativna natančnost povzroči, da izhodno število dobi vrednost 0.

 • {{convert|123|m|ft|-2}} → 123 m (400 ft)
 • {{convert|123|m|ft|-200}} → 123 m (0 ft)

Uporaba zelo majhnih vhodnih vrednosti lahko povzroči, da natančnost preseže limito (1,234e-200 je 1,234×10−200). Za tako majhne vrednosti je bolje uporabiti opcijo |sigfig=.

 • {{convert|1,234|m|ft}} → 1,234 m (4,05 ft)
 • {{convert|1,234e-200|m|ft}}[convert: prevelika natančnost]
 • {{convert|1,234e-200|m|ft|sigfig=3}} → 1,234×10−200 m (4,05×10−200 ft)

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Nepravilni ulomek uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Za prikaz rezultatov z ulomkom se lahko določi imenovalec ulomka. Na primer, |frac=8 določa, da bo vrednost zaokrožena na najbližjo osmino, in da bo ulomek, če je to potrebno, vključen. Imenovalec ulomka mora biti celo število z vrednostjo 2 ali več. To sporočilo se bo izpisalo le, če je omogočeno izpisovanje opozoril (warnings).

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Nepravilni sigfig uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

V rezultatu se lahko določi število veljavnih mest (significant figures). Na primer, |sigfig=2 zahteva dve veljavni mesti. Število veljavnih mest mora biti celo število z vrednostjo ena ali več. To sporočilo se bo izpisalo le, če je omogočeno izpisovanje opozoril (warnings).

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Prazna opcija uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

 • {{convert|123|m|ft|sp=us}} → 123 m (404 ft)
 • {{convert|123|m|ft|sp=}} → 123 m (404 ft)[convert: prazna opcija]

Opcija |sp=us določa, da naj se uporabi ameriški zapis (»meters« namesto »metres«). Opcija |sp= nima učinka, če ni opredeljena nobena vrednost. To sporočilo se bo izpisalo le, če je omogočeno izpisovanje opozoril (warnings).

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Nepravilna opcija uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

 • {{convert|123|m|ft|abbr=off}} → 123 metrov (404 čevljev)
 • {{convert|123|m|ft|abr=off}} → 123 m (404 ft)[convert: nepravilna opcija]

Opcija |abbr=off določa, da se izključijo okrajšave, to je, uporabila se bodo imena enot namesto simbolov. Opcija |abr=off pa se ignorira, ker »abr« ni ime opcije. To sporočilo se bo izpisalo le, če je omogočeno izpisovanje opozoril (warnings).

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne opcije.[b]

Manjka ime enote uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Ime enote mora biti določeno in mora slediti vhodnemu številu.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne enote.[b]

Neznana enota uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Vsaka enota se mora točno ujemati z poznano enoto in razlikuje med velikimi in malimi črkami. Poenostavljen seznam kod enot se nahaja na Pomoč:Enote Convert, celoten seznam razpoložljivih kod enot pa se nahaja tukaj.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne enote.[b]

Neujemanje enot uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Pretvorba je mogoče le med enotami istega tipa. Na primer, psi in Pa sta obe tipa »tlak«, tako da se vrednost psi lahko pretvori v Pa. psi vrednost ne bo pretvorjena v enoto drugačnega tipa, kot je ha (hektar) ki je tipa »površina«.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne enote.[b]

Nejasna enota uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

Nekatere kode enot niso podprte; če jih uporabite, bo sporočilo opozorilo, da naj se izbere druga koda enote.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne enote.[b]

Tukaj nepravilna enota uredi

Za nadaljnje informacije postavite kazalec miške na sporočilo.[a]

 • {{convert|123|K|C F}} → 123 K (−150 °C; −238 °F)
 • {{convert|123|C F|K}} → 123 C F[convert: tukaj nepravilna enota]
 • {{convert|12345|ft|mi km}} → 12.345 ft (2,3381 mi; 3,763 km)
 • {{convert|12345|ft|yd+mi+km}} → 12.345 ft (4.115 yd; 2,3381 mi; 3,763 km)
 • {{convert|12345|ft|yd+mi km}} → 12.345 ft ([convert: neznana enota])

Nekatere enote se lahko uporabijo le kot izhod. Na primer, »C F« izpiše temperaturo v Celzijih in Farenheitih. Take enote se ne morejo uporabiti z vhodno vrednostjo, ker temperatura kot je »123 C F« ne obstaja. Nekatere izhodne kombinacije so prednastavljene—»C F« je eden izmed primerov, prav tako velja to za »mi km« (milje in kilometri). Sestaviti je možno tudi izhodno kombinacijo z združevanjem kod enot z »+«. Kakorkoli, individualne enote morajo biti določene, in izhodne kombinacije se ne morejo uporabiti.

Strani s to napako so avtomatsko umeščene v Kategorija:Convert napačne enote.[b]

Opombe uredi

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 Če je kazalec miške na napakovnem sporočilu (mouseover), se bo izpisala dodatna informacija v pojavnem oknu.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Kategorija je vključena le, če je v imenskem prostoru članka ali predloge.