Polvilini so bili mešanci, ki so imeli enega od staršev vilina, drugega pa človeka, ali pa sta bila oba starša polvilina. Polviline ločimo po tem, katera stran, človeška ali vilinska v njih prevlada. Tisti, ki so imeli enega od staršev Visokega ali Sivega vilina, so po navadi prevladali po vilinski strani in imeli tudi precej daljše življenje od navadnih ljudi.