Polcitatne besede so besede kot npr. New York ali Shakespeare, ki se jim ob sklanjanju dodaja slovenska končnica. Sicer se ohranja se originalni zapis s tujimi črkami (Y in W).

Primer:

Prišli smo iz New Yorka.