Poimenski seznam evroposlancev iz Madžarske

seznam Wikimedie

Poimenski seznam evroposlancev iz Madžarske'.

Seznam uredi

Ime Stranka Mandat(i)
Etelka Barsiné Pataky Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Zsolt László Becsey Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Antonio De Blasio Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Alexandra Dobolyi Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Szabolcs Fazakas Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Kinga Gál Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Béla Glattfelder Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Zita Gurmai Stranka evropskih socialistov 2004-2009
András Gyürk Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Gábor Harangozó Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Gyula Hegyi Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Edit Herczog Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Lívia Járóka Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Magda Kósáné Kovács Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Katalin Lévai Stranka evropskih socialistov 2004-2009
Viktória Mohácsi Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo 2004-2009
Péter Olajos Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Csaba Őry Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
Pál Schmitt Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
György Schöpflin Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
László Surján Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
József Szájer Evropska ljudska stranka - Evropski demokrati 2004-2009
István Szent-Iványi Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo 2004-2009
Csaba Sándor Tabajdi Stranka evropskih socialistov 2004-2009

Glej tudi uredi