Pogovor:Avtocesta

Dodaj temo
Na tej strani ni pogovorov.

V prejšnjem tekstu je prišlo do zamenjave "cestišča" z "voziščem": "cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu (segmentni jarki ali mulde, koritnice); vozišče je del cestišča, ki ga sestavljajo en ali več prometnih pasov in posebni pasovi;" glej 23. člen (pomen izrazov) zakona o varnosti cestnega prometa ali 14. člen (uporaba pojmov) zakona o javnih cestah. --pag 01:29, 19 apr. 2005 (CEST)

Vrnitev na stran »Avtocesta«.