Pogodba o nerazkritju informacij

Pogodba o nerazkritju informacij je pogodba, s katero stranki vzpostavita dolžnost varovanja tajnosti določenih informacij, ki so med njima zaupana.

Pogodba lahko vsebuje določilo, s katerim se stranki prepove uporabo informacij v lastno ali tujo korist.

PredmetUredi

Dogovorjeno je lahko splošno varovanje vseh izmenjanih informacij ali točno določenih dejstev. Najpogosteje gre za informacije v zvezi s poslovanjem, podatke o cenah in kupcih, vsebine patentnih aplikacij ali v splošnem za vse informacije, ki jih je mogoče uporabiti v tržne namene.

Proti dobrim poslovnim običajem bi bilo, da bi bil predmet informacija, znana javnosti in informacija, ki jo zavezanec pridobi od tretje osebe.

StrankeUredi

Stranka, ki zahteva varovanje je upravičenec, nasprotna stranka je zavezanec. Največkrat bo zavezanec zunanji sodelavec ali outsourcing podjetje.

Pogodba lahko učinkuje enostransko ali vzajemno. V tem primeru sta do varovanja svojih informacij upravičeni obe stranki.

Dobra praksa je, da je upravičenec družba in da se pravni akt sestavi tako, da se v razmerje pritegne zakonodaja in sodna praksa s področja varovanja poslovne skrivnosti.

UporabaUredi

Pogodbe o nerazkritju informacij so nujnost v gospodarskih odnosih, kjer se pojavlja intelektualna lastnina. Prav tako so sestavni del poslovanja visokotehnoloških in startup podjetij.

V praksi je najpogostejša uporaba kot razširitev podjemne pogodbe. Tekom pogajanj o delu naročnik od podjemnika zahteva podpis PNI (angleško NDA). Ko podjemnik podpiše, mu naročnik zaupa zadevne informacije, ki jih podjemnik potem uporabi pri svojem delu.

Delavec s pogodbo o zaposlitvi je po zakonu dolžan varovati poslovne skrivnosti, zato razkritje občutljivih informacij brez vnaprejšnjega dogovora ne predstavlja tako velike nevarnosti kot pri podjemni pogodbi.

Zakonska ureditevUredi

Slovenska zakonodaja ureja poslovno skrivnost v:

  • ZGD-1[1] (čl. 39 in 40),
  • ZDR[2] (čl. 36),
  • OZ[3] (čl. 817) in
  • KZ-1[4] (čl. 236).

ViriUredi

  1. "Zakon o gospodarski družbah, neuradno prečiščeno besedilo (ZGD-1-NPB6)". Pridobljeno dne 6. julij 2012.
  2. "Zakon o delovnih razmerjih, neuradno prečiščeno besedilo (ZDR-NPB2)". Pridobljeno dne 6. julij 2012.
  3. "Obligacijski zakonik, uradno prečiščeno besedilo (OZ-UPB1)". Pridobljeno dne 6. julij 2012.
  4. "Kazenski zakonik, uradno prečiščeno besedilo (KZ-1-UPB2)". Pridobljeno dne 6. julij 2012.

Zunanje povezaveUredi