Podzakonski akt

Podzakonski akt je pravni akt z nižjo stopnjo veljave od zakona.

To pomeni, da:

 • mora biti sprejet in izvajan v skladu s postopkom, ki ga postavi zakon (postopkovna zakonitost) in
 • njegova vsebina mora biti v skladu z zakonom

Podzakonski akt sprejme državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila (glej javno pravo), in sicer:

 • podzakonski akti državnih organov
  • uredbe in sklepi vlade
  • navodila, pravnilniki ministrstev
  • upravne odločbe in sklepi upravnih enot, inšpektoratov in drugih organov v sestavi ministrstev, ter javnih agencij, javnih skladov in javnih zavodov, ter javnih podjetij
  • splošni akti za izvrešvanje javnih pooblastil od nosilec javnih pooblastil
  • sodbe in sklepi sodišč
  • in še kaj

Za sprejetje je načeloma potrebno izrecno zakonsko pooblastilo.

Varstvo proti podzakonskemu aktu je odvisno od tega, ali je konkretni ali splošni: