Podjetništvo

Izraz podjetnik je francoskega izvora in predstavlja “entre-prende” kar pomeni “nekaj podvzeti”. Angleški izraz “entrepreneur” pa pomeni “vmesnik” ali “posrednik”. Podjetništvo bi lahko v ekonomskem smislu opisali kot ustvarjanje vrednosti, ki predstavlja ustvarjanje čim večje možne razlike med vrednostjo uporabljenih sredstev (input) in vrednostjo izdelkov in storitev (output). Ta razlika pa pripelje do dobička, ki ima v podjetništvu precejšnjo težo.

Bolj poljudno lahko podjetništvo opredelimo kot proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanje tako nagrad kot tudi tveganja. Vendar pa moramo vsekakor biti pazljivi, saj se izraz podjetnik ekonomskem smislu razlikuje od podjetnika v psihološkem smislu.

Razvoj teorije podjetništva in izraza podjetnik:

13. stoletje Marco Polo, ki je poizkušal vzpostaviti trgovske poti z Daljnim vzhodom, je kot posrednik podpisal pogodbo (s človekom, ki je imel denar), za prodajo svojega blaga.

srednji vek Duhovniki so s sredstvi državne vlade vodili projekte, vendar niso prevzemali tveganja.

17. stoletje Oseba (podjetnik) ima pogodbeni dogovor z vlado za izdelke ali storitev za določeno ceno. Tukaj podjetnik že prevzema odgovornosti za dobiček ali izgubo.

1725 Richard Cantillon opiše podjetnika kot osebo, ki nosi tveganje in je različna od tiste osebe, ki zagotavlja kapital.

18. stoletje Pojav industrializacije po svetu privede do pojava invencij (npr.: T. Edison je bil porabnik kapitala, bil je podjetnik in ne dobavitelj kapitala)

1803 Jean Babtiste Say loči dobičke podjetnika od dobičkov kapitala.

1876 Francis Walker loči razliko med tistimi, ki in dobivajo obresti ker zagotavljajo sredstva in tistimi, ki imajo dobiček zaradi svojih upravljavskih sposobnosti.

19. in 20. stoletje Podjetnik organizira in vodi podjetje za doseganje lastnega dobička.

1934 Joseph Schumpeter opredeli podjetnika kot inovatorja, ki razvija nepreizkušeno tehnologijo.

1961 David McClelland označi podjetnika, kot osebo, ki je polna energije in prevzema zmerna tveganja.

1964 Peter Drucker je mnenja, da e podjetnik nekdo, ki povečuje priložnosti.

1975 Albert Shapero postavi definicijo podjetnika, kot nekoga, ki prevzema pobudo, organizira družbenoekonomski mehanizem in prevzema tveganje propada.

1980 Karl Vesper je mnenja, da podjetnika vidijo drugače ekonomisti, psihologi, poslovneži in politiki.

1983 Gifford Pinchot definira notranjega podjetnika, kot podjetnika v organizaciji.

1985 Robert Hisrich definira podjetništvo kot proces ustvarjanja nečesa drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži čas in trud, prevzema spremljajoče finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki denarja ali osebnega zadovoljstva.


Viri: Zavod Mladi podjetnik

Katja Rakušček, Osnove podjetništva

Dejan Bukovnik, 2008. Podjetništvo in inovativnost v Sloveniji . Diplomska naloga, Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

B. Antončič, R. D. Hisrich, T. Petrin & A. Vahčič, 2002, Podjetništvo. Ljubljana: GV Založba.