Podatkovna zbirka

(Preusmerjeno s strani Podatkovna baza)

Podatkovna zbirka, tudi podatkovna baza je sklop zbirke dokumentov, medsebojnih sklicevanj na dokumente in sistema za razvrščanje, iskanje in urejanje podatkov v zbirki. Podatkovna zbirka je torej tudi klasična knjižnica, a v vsakdanjem pogovoru zbirka pomeni računalniški sistem za hrambo podatkov.

Podatkovne zbirke so se pojavile zaradi potrebe po hitrem dostopu do informacij, saj hramba podatkov iz preteklosti omogoča premišljeno odločanje o prihodnosti. S takšnim namenom so oblastniki gradili knjižnice in tak namen vodi današnja podjetja, da ustvarjajo zbirke podatkov o povpraševanju, strankah, vremenskih razmerah in sploh vsem, kar ima možnost vpliva na bodoče poslovanje.

Podatkovna revolucija

uredi

Eden izmed možnih načinov zapisovanja in shranjevanja podatkov je računalniško podprto shranjevanje - uporaba podatkovnega sistema.

Prednosti:

 • shranjevanje velikih količin podatkov s hitrim dostopom,
 • hiter in natančen prenos podatkov,
 • hitre in natančne obdelave ter preoblikovanje podatkov.
 • je zelo uporabno v praksi

Definicije

uredi
 • Podatkovna zbirka je posplošena združena zbirka podatkov skupaj z njenim opisom, ki jo uporabljamo tako, da zmore zadostiti vsem različnim potrebam uporabnikov.
 • Je zbirka shranjenih delovnih podatkov, ki jih uporabljajo podsistemi opazovane organizacijske enote.
 • Je zbirka med seboj povezanih podatkov o organiziranem delovno zaključenem sistemu (angl. enterprise), ki so namenjeni različnim uporabnikom.
 • Je zbirka povezanih podatkov, pri čemer so podatki dejstva, ki jih lahko zabeležimo in imajo nedvoumen pomen.
 • Je mehanizirana, večuporabniško formalno definirana in centralno nadzirana zbirka podatkov.
 • Je zbirka med seboj pomensko povezanih podatkov, ki so shranjeni v računalniškem sistemu, dostop do njih je centraliziran in omogočen s pomočjo sistema za upravljanje s podatkovno zbirko.

Zgradba

uredi

Podaktovno zbirko ločimo na dva dela in sicer :

Metapodatkovna zbirka shranjuje opise fizičnih podatkov, in sicer, kje se le-ti nahajajo v zunanjem pomnilniku, kaj pomenijo, ter katerim uporabnikom so dostopni.

Tukaj so shranjene fizične vrednosti podatkovnih elementov, ki se nanašajo na lastnosti opazovanih objektov.

Vrste podatkovnih zbirk

uredi

Poznamo več vrst podatkovnih zbirk, vsaka služi svojemu namenu. Nekatere (npr Mrežne in Hierarhične) danes niso več v uporabi, druge (npr. Objektne) se uporabljajo samo v posebne namene. Podatkovne zbirke lahko torej razdelimo na:

 • Hierarhične
 • Mrežne
 • Relacijske
 • Objektne

Večina današnjih podatkovnih zbirk spada pod relacijski tip.

Glej tudi

uredi