Pobrežniki

red ptičev (Aves)

Pobréžniki (znanstveno ime Charadriiformes) so raznolik red drobnih do srednje velikih ptic. Vključuje okrog 350 vrst, ki živijo po vsem svetu. Večina pobrežnikov živi blizu vode in se prehranjuje z nevretenčarji ali drugimi drobnimi živalmi. Nekaj vrst pa je tudi pelagičnih, nekaj jih živi v puščavah in nekaj v gostih gozdovih. V Evropi živi le deset družin.

Pobrežniki

Čopaste njorke (Aethia cristatella)
Znanstvena klasifikacija
Kraljestvo: Animalia (živali)
Deblo: Chordata (strunarji)
Razred: Aves (ptiči)
Red: Charadriiformes
Huxley, 1867
Družine

Scolopacidae (kljunači)
Rostratulidae (slokarji)
Jacanidae
Thinocoridae
Pedionomidae
Laridae (galebi)
Rhynchopidae (škarjekljuni)
Sternidae (čigre)
Alcidae (njorke)
Stercorariidae (govnačke)
Glareolidae (tekalci)
Dromadidae (čapljarji)
Turnicidae (tekačice)
Burhinidae (prlivke)
Chionididae
Pluvianellidae
Ibidorhynchidae
Recurvirostridae (sabljarke)
Haematopodidae (školjkarice)
Charadriidae (deževniki)