Pobrežje, Maribor

mestna četrt v Mariboru

Pobrežje je največja mariborska mestna četrt, ki leži na desnem bregu reke Drave in pokriva vzhodni del mesta. Mestna četrt deluje kot ožji del Mestne občine Maribor v skladu z veljavnimi predpisi in zastopa interese svojih krajanov v okviru svojih pristojnosti. Sedež mestne četrti je v Domu krajanov ob Kosovelovi ulici 11.

GeografijaUredi

Pobrežje meji z Mestno četrtjo Tezno na jugu, mestno četrt Tabor na zahodu in na Melje (spada v Mestno četrt Center) na severu. Obdajajo jo še naselje Zrkovci in Brezje na vzhodu in Malečnik na severovzhodu. Po izgradnji hitre ceste skozi Maribor, ki poteka tudi skozi Pobrežje, ga delimo na vzhodni del in zahodni del. Po izgradnji Puhove ceste delimo vzhodni del na severnega ter južnega. Na površini 571,2 ha, ki obsega območje od Drave do vključno Stražunskega gozda na severu in jugu ter območje od železniške proge in do meje z Mestno četrtjo Brezje-Dogoše -Zrkovci (meja poteka po Vzhodni ulici) na zahodu in vzhodu.

Pred desetletji je zgolj individualno stanovanjsko in kmetijsko območje s pozidavo stanovanjskih blokov postalo spalno naselje in razvijajoča četrt malega gospodarstva. Številni novi trgovski centri ter Puhova cesta pa zaokrožujejo Pobrežje kot urbani del Maribora.

PrebivalstvoUredi

Pobrežje je po številu prebivalcev največja mestna četrt v Mestni občini Maribor, saj ima več kot 13.000 prebivalcev.[1]

Društvene dejavnostiUredi

Za rekreativno življenje prebivalcev Pobrežja izvajajo svoje dejavnosti športna društva: DTV Partizan, Nogometni klub Pobrežje in Taborniško društvo, Od nekdaj izredno aktivnega Delavsko prosvetnega društva Svoboda deluje le še mešani pevski zbor. Ob navedenih društvih je prizadevno tudi društvo upokojencev Pobrežje. Prostovoljno gasilsko društvo Pobrežje že od leta 1905 skrbi za požarno varnost. Na območju mestne četrti imata svoj sedež Lovska zveza Maribor in Ribiška družina Maribor.

Vzgojno-izobraževalni in varstveni zavodiUredi

Za osnovo izobrazbo šoloobveznih otrok skrbijo tri osnovne šole: Toneta Čufarja, Draga Kobala in Borcev za severno mejo. Osnovna šola Toneta Čufarja je v letu 1999 praznovala 100 letnico delovanja. Vrtec Pobrežje pokriva potrebe po varstvu predšolskih otrok s petimi enotami. Dom starostnikov Danice Vogrinec in Sončni doma nudita popolno oskrbo starostnikom iz Maribora in njegove okolice. Delovni center Sonček dnevno vključuje v svoje dejavnosti za cerebralno paralizo.

Glej tudiUredi

Viri in literaturaUredi

  1. "Mestna občina Maribor, Mestna četrt Pobrežje - opis". Pridobljeno dne 5. 6. 2015.