Planetarne meje

meje za preživetje človeštva v varnem ekosistemu

Planetarne meje so koncept, ki vključuje osnovne procese zemeljskega sistema s pripadajočimi mejami okolja. Predlagane meje predpostavljajo ustrezno območje varnih pogojev okolja za človekovo življenje in naravo.

Leta 2009 ga je predlagala skupina zemeljsko-sistemskih in okoljskih znanstvenikov, ki sta jo vodila Johan Rockström iz Stockholmskega odpornega centra in Will Steffen z avstralske nacionalne univerze. Skupina je želela opredeliti "varen operativni prostor za človeštvo" za mednarodno skupnost, vključno z vladami na vseh ravneh, mednarodnimi organizacijami, civilno družbo, znanstveno skupnostjo in zasebnim sektorjem, kot predpogoj trajnostnega razvoja. Okvir temelji na znanstvenih dokazih, da so človeška dejanja od industrijske revolucije postala glavno gonilo globalnih okoljskih sprememb.

V skladu s paradigmo je prestop ene ali več planetarnih meja lahko škodljiv ali celo katastrofalen zaradi nevarnosti preseganja pragov, ki bodo sprožili nenadne okoljske spremembe na globalni ravni. Od leta 2009 sta dve meji že prešli, drugi pa sta v neposredni nevarnosti prehoda.

Stanje planetarnih mej - diagram za 2009

Planetarne meje[1].

Sistemi zemeljskega delovanja Parametri Predlagane meje Stanje v 2009 Predindustrijsko stanje
Podnebne spremembe Koncentracija ogljikovega dioksida v atmosferi (ppm) 350 387 280
Sprememba sevalnega prispevka (W/m2) 1 1.5 0
Izguba biotske raznolikosti Izguba vrst  (število vrst na milijon na leto) 10 >100 0.1-1
Dušikov cikel (delno povezano s fosforjemi ciklom) Količina N2, ki je odstranjena iz atmosfere za človeško uporabo (milijon ton na leto) 35 121 0
Fosforjev cikel (delno povezano z dušikovim ciklom) Količina fosforja, ki se steka v oceane (milijon ton na leto) 11 8.5-9.5 -1
Izguba stratosferskega ozona Koncentracija ozona (Dobsonova enota) 276 283 290
Zakisljevanje oceanov Povprečna globalna zasičenost površinske morske vode z aragonitom 2.75 2.90 3.44
Globalna poraba sveže vode Človeška poraba sveže vode (km3 na leto) 4000 2600 415
Sprememba uporabe zemljišč Delež globalne zemljine površine spremenjene v kmetijske površine 15 11.7 Zelo majhna vrednost
Nabiranje aerosolov v atmosferi Celotna koncentracija delcev v atmosferi, na regionalni osnovi Še ni določeno
Kemično onesnaženje Npr: količina izpustov ali koncentracije organskih onesnaževal, plastike, težkih kovin,..v globalnem ekosistemu
  1. Rockstrom (2009). "A safe operating space for humanity". Nature 461. str. str. 472-475.