Pesniška zbirka

knjižna izdaja pesmi (poezije)

Pesniška zbirka je zbirka pesmi, ki so običajno zbrane in izdane kot knjiga. Prvo slovensko pesniško zbirko je napisal Primož Trubar Nu Pujte v času reformacije.