Peč (kurilna naprava)

Peč je katerakoli kurilna naprava, ki oddaja toploto, ki jo proizvedemo s kurjenjem, v okolico.

Industrijska peč iz leta 1907