Pástávek je nepopolni stavek, ki je brez glagola in lahko nastopa kot samostojna poved. (Da.Tine!) ali kot del soredja (Hej, kam greš?). V slednjem primeru je od ostalega dela povedi ločen z vejico.

Pastavkov je lahko dveh vrst: