Partizanski spomenik

Partizanski spomenik ob cesti iz Krope na Jamnik
Partizanska spominska plošča na hišni fasadi
Infotabla pred jamo na Jelovici, kjer je delovala ilegalna partizanska tiskarna

Partizanski spomenik ali partizansko obeležje je zbirni izraz za spominske plošče, obeliske, spomenike, kipe in podobne objekte, ki so bili po drugi svetovni vojni postavljeni v spomin na padle partizane, ustreljene talce na raznih mestih: na mestu bitk, partizanskih taborov, okupatorjevih zaporov, na krajih okupatorjevega terorja, ilegalnih bolnišnic, kurirskih javk in prehodov, zborovanj in drugih zgodovinskih dogodkov v času druge svetovne vojne.

Partizanska obeležja spadajo med spominska obeležja druge svetovne vojne. Nahajajo se na področjih partizanskega bojevanja v Evropi, najpogostejša so na Balkanu (v državah nekdanje Jugoslavije in v Albaniji), na Poljskem, v Ukrajini in v Sovjetski zvezi in so zgodovinska kulturna specifika teh prostorov.

V Sloveniji je preko 5000 partizanskih obeležij, izbor 2700–2900 upošteva Register nepremične kulturne dediščine,[1] v sloju Partizanski spomeniki na Geopediji je bilo doslej popisanih 5120 spomenikov. Najgosteje so posejani po Gorenjskem, v Ljubljani in širši okolici, na Primorskem in Koroškem (tudi na slovenskem etničnem ozemlju zunaj državnih meja). Odkrivali so jih ob obletnicah večinoma področne Zveze borcev v sodelovanju z drugimi lokalnimi organizacijami (občino, krajevno skupnostjo, planinskim društvom ipd.) Zveza borcev z državno podporo vzdržuje okrog 1700 spomenikov, sicer pa posamezniki, nekatere občine in tiste, ki so vpisani v RKD, področni Zavodi za varstvo kulturne dediščine.

Med partizanske spomenike štejemo tudi nagrobnike na pokopališču, kamor so po vojni pogosto prekopali padle partizane, kjer je ob imenu zapisano, kdaj je padel oz. kdaj so ga ustrelili kot talca. Imena civilnih žrtev druge svetovne vojne, zlasti tistih, ki so jih partizani pobili zaradi obtožbe kolaboracije z okupatorjem, in mobiliziranih v nemško vojsko, se nahajajo tudi na farnih spominskih ploščah, ki so jih ob cerkvah začeli postavljati po letu 1990. Partizanske plošče, spomeniki in nagrobniki so prepoznavni po peterokrakih zvezdah, na nekaterih je zraven zvezde še križ, redkeje zgolj križ. Spominske plošče se nahajajo na rojstnih hišah prvoborcev, na domovih, od koder so odhajali v partizane, na mestih smrti, na pokopališčih ob cerkvah in na trgih oz. spominskih parkih sredi krajev. Najti jih je tudi na pročeljih gasilskih domov, tovarn in upravnih stavb.

Ob ruševinah med vojno požganih domačij, ob obnovljenih ilegalnih partizanskih tiskarnah in bolnišnicah so včasih namesto plošč infotable z zgodovinskimi podatki. Okrog 10 % partizanskih obeležij je po drugi svetovni vojni propadlo zaradi politično motiviranega vandalizma, zaradi kraje barvnih kovin ali zaradi obnove ali rušenja objektov, na katerih so bila pričvrščena. Del odstranjenih obeležij so obnovili (Kovor, Draga), preselili na druge lokacije (npr. v Litiji, Kidričevem) ali deponirali v lokalnih muzejih (npr. v Tržiču).

Zunanje povezave in viriUredi

  1. Izpis obeležij 2. svetovne vojne iz RKD. Ministrstvo za kulturo RS,