Osnovna šola Kuzma je osrednja izobraževalna ustanova v Občini Kuzma. Obsega osnovno šolo, ki izvaja program devetletke in vrtec.

Osnovna šola Kuzma

Ustanovitelj Osnovne šole Kuzma je Občina Kuzma.

Naslov:Kuzma 20, 9263 Kuzma.

Iz zgodovine

uredi

Šola je začela delovati leta 1874, takrat, ko se je kraj Kuzma imenoval še Kuzdoblan.

Število učencev

uredi

V šolskem letu 2008/08 šolo obiskuje 123 učencev.

Zaposleni v OŠ Kuzma

uredi

Ravnateljica šole je Jasminka Krpič.

V šolskem letu 2008/2009 je na OŠ Kuzma zaposlenih 23 učiteljev (vključno z gostujočimi učitelji) in socialna delavka, ter romski pomočnici. Na šoli je osem tehničnih delavcev in eden delavec, ki opravlja delo varnostnika preko javnih del. V pomoč romskim otrokom se v vzgojno izobraževalno delo na šoli vključujeta tudi romski mentorici.

Šolski okoliš

uredi

Šolski prostor je določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence. Sestavlja ga šolska zgradba z igriščem.

Šolski okoliš obsega pet vasi: Kuzmo, Dolič, Gornje Slaveče, Matjaševce in Trdkovo.

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi