Osnovna šola Gradec

Osnovna šola Gradec je ena izmed osnovnih šol v Sloveniji.

Nahaja se na Bevkovi ulici 3 v Litiji, sedanje poslopje pa je bilo zgrajeno leta 1977.