Osnovna šola Grad

Osnovna šola Grad je osrednja izobraževalna ustanova v Občini Grad. Obsega osnovno šolo, ki izvaja program devetletke in vrtec. Ustanovitelj Osnovne šole Grad je Občina Grad.

Šolski prostorUredi

Odprtje šole pri Gradu je bilo 17. oktobra 1971, telovadnice 26. oktobra 1997. Vzporedno s telovadnico se je gradil tudi prizidek vrtca, gospodinjske učilnice in računalnice, ki pa je žal zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zastal. Vrtec z enim oddelkom je začel delovati s šolskim letom 2000/01. V šolskem letu 2000/01 je OŠ Grad s pomočjo občine izgradila računalniško omrežje. Sedaj imajo učenci na voljo sodobno računalnico.

ZaposleniUredi

Ravnatelj je g. Viktor Navotnik.

Trenutno je na OŠ Grad zaposlenih 19 strokovnih delavcev, socialna delavka, tajnik, sedem tehničnih delavcev in trije varnostniki.

Šolski okolišUredi

Šolski prostor je določen z aktom o ustanovitvi, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence. Sestavlja ga šolska zgradba z igriščem.

V šolo prihajajo učenci iz naslednjih vasi: Grad, Motovilci, Dolnji Slaveči, Kruplivnik, Radovci, Vidonci, Kovačevci in Vadarci.

Glej tudiUredi

Zunanje povezaveUredi