Optična os

črta, vzdolž katere v optičnem sistemu obstaja določena stopnja rotacijske simetrije

Óptična ós je v optičnem sistemu premica, ki sovpada z osjo simetrije elementov optičnega sistema. Pogosto predstavlja ta premica os rotacijske simetrije. Optični sistem lahko sestavljajo odbojni elementi (ogledala) ali elementi, ki svetlobo prepuščajo (lomijo) (leče).

Optična os ima smer rdečega žarka. Žarki, ki ležijo simetrično na optično os, so označeni z modro in zeleno barvo.

Optična os običajno teče skozi središča krogelnih ploskev elementov optičnega sistema.

Zunanje povezave uredi