Opisni šahovski zapis je (bil) eden od načinov, v angleško govorečih krajih včasih zelo popularnega, zapisovanja šahovske partije. Imenuje se tudi angleški zapis oz. angleški opisni zapis. Zapis je pomemben za razumevanje starih šahovskih knjig, danes pa se predvsem skoraj izključno algebrski šahovski zapis.

Poteze v opisnem šahovskem zapisu so:

  • zaporedje: figura, »-« (brez jemanja) ali »x« (jemanje) ter končno polje in po potrebi posebne oznake
  • posebna oznaka za rokado (O-O in O-O-O, tako kot v algebrskem zapisu).

Oznake figur so začetnice angleških imen K (King-kralj), Q (Queen-dama), R (Rook-trdnjava), B (Bishop-lovec), N ali Kt (Knight-skakač) in P (Pawn-kmet). Razen skakača in kmeta so oznake figur enake kot v algebraičnem zapisu.

Posebne oznake so: e.p' (en passant), Ch (check-šah) in Mate (mat).

Zapisane poteze so dolge le toliko, da ne more biti dvoma, katera poteza je odigrana. Na primer jemanje kmeta s kmetom je lahko samo »P x P«, če je to edino možno jemanje kmeta s kmetom, lahko pa je zapis daljši: »QBP x QP« (»damin lovčev kmet jemlje daminega kmeta«)

Bistvena razlika med algebrskim ter opisnim zapisom je v oznaki polj na šahovnici. Polje je določeno s figuro, ki na začetku stoji na njem (z dodatkom »Queen's« ali »King's« za ločitev strani) ter razdaljo od roba (za belega šteto od spodaj, za črnega pa od zgoraj).

Če torej beli igra s polja »a1« je to opisno »QR1« (polje damine trdnjave v prvi vrsti).

Polja od a1 do h1 so (s perspektive belega) opisana takole: QR1, QKt1 (ali QN1), QB1, Q1, K1, KB1, KKt1 (ali KN1) in KR1. Za belega je polja »e4« opisano kot »K4« za črnega pa »K5«.

Klasična poteza 1.e4 je v opisnem zapisu »P-K4«. Algebrski zapis ima to prednost, da je povprečno krajši, polje je za oba igralca zapisano enako.

V nadaljevanju je primer zapisa partije (Robert Fischer-???) v opisnem šahovskem zapisu:

1.K-P4 K-P4 2.N-KB3 N-QB3 3.B-QN5 P-QR3 4.B-QR4 N-KB3 5.O-O B-K2 6.R-K1 P-QN4 7.B-QN3 P-Q3 8.P-QB3 O-O 9.P-KR3 N-QN1 10.P-Q4 QNN-Q2 11.P-QB4 P-QB3 12.PxQN5 QRPxP 13.N-QB3 B-QN2 14.B-KN5 P-QN5 15.N-QN1 P-KR3 16.B-QR4 P-QB4 17.PxK5 NxK4 18.BxK7 QxK2 19.PxQ6 Q-KB3 20.QNN-Q2 NxQ3 21.N-QB4 NxN 22.BxN N-QN3 23.N-K5 QRR-K1 24.BxP Ch RxB 25.NxR RxR Ch 26.QxR KxN 27.Q-K3 Q-KN4 28.QxQ PxQ 29.P-QN3 K-K3 30.P-QR3 K-Q3 31.PxP PxP 32.R-QR5 N-Q4 33.P-KB3 B-QB1 34.K-KB2 B-KB4 35.R-QR7 P-KN3 36.R-QR6 Ch K-QB4 37.K-K1 N-KB5 38.P-KN3 NxP 39.K-Q2 K-QN4 40.R-Q6 K-QB4 41.R-QR6 N-KB7 42.P-KN4 B-K6 43.R-K6