Ontologija (razločitev)

razločitvena stran Wikimedie

Ontologija se nanaša na znani osebnosti:

  • Ontologija - filozofska disciplina, ki se ukvarja s temelji realnosti (bit, bivajoče, substamca, vzrok,...)
  • Ontologija (informatika) - množice konceptov z nekega področja in hkrati razmerij med njimi, ki se uporabljajo v informacijski tehnologijah