Ogrožene rastline v slovenski Istri

Ogrožene rastline v slovenski Istri obsegajo seznam nekaj najbolj ogroženih rastlinskih vrst v Slovenski Istri. To so večinoma cvetnice oziroma travniške rastline. Rdeči seznam Republike Slovenije zajema kar 342 taksonov, to je približno 12 % slovenske flore.

Vsak dan je več in več tistih rastlinskih vrst, katerih obstoj je vse bolj vprašljiv. To se dogaja predvsem zaradi naglih in radikalnih sprememb, ki jih s svojim delovanjem povzroča človek.

Ena od značilnosti Slovenske Istre so nagle spremembe naravnih razmer kot posledica urbanizacije. Zaradi tega razloga in tudi zaradi specifičnih naravnih razmer je za Slovensko Istro značilno visoko število ogroženih rastlin. To so vrste, katerih številčnost iz različnih razlogov neprestano upada.

SeznamUredi