Odsončje

Odsónčje ali afélij je v astronomiji ena od dveh apsidnih točk in je skrajna točka Zemlje na tirnici okrog Sonca, kjer je Zemlja najbolj oddaljena od Sonca in se mu začne spet približevati. Zemlja je v odsončju okoli 3./4. julija.

Apsidnih točk ne smemo zamenjevati s Sončevima obratoma, ki sta posledici navideznega gibanja Sonca in ne dejanskega gibanja Zemlje. Poletni Sončev obrat se običajno zgodi od 21. do 23. junija in takrat se začne poletje. Ker je Zemeljska vrtilna os nagnjena za kot 23° 26' 20" (23,439°) proti ekliptiki je severni del Zemeljske poloble nagnjen proti Soncu in tako je na severni polobli poletje, na južni pa zima.

Točka, ko je Zemlja na svoji tirnici najbliže Soncu, se imenuje prisončje (perihelij) in nastopa pol leta kasneje, torej pozimi okoli 3. januarja.

Prisončje in odsončje sta tudi dneva, ko se v orientalni kozmologiji: Devetzvezdni KI, feng šu, ... začne preobrat toka energije petih elementov.