Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

DelovanjeUredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na visoko šolstvo, znanost in raziskovanje, tehnologijo in meroslovje, pospeševanje in usklajevanje dela na področju informacijske družbe in druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

SestavaUredi

4. državni zbor Republike Slovenije
5. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombeUredi