Inverzni element

(Preusmerjeno s strani Obratni element)

Invêrzni elemênt ali invêrz je v algebri element, ki v povezavi z določeno računsko operacijo deluje obratno kot dani elemet a. Inverz elementa a na splošno označimo a−1.

Definicija

uredi

V množici M naj bo definirana operacija *, ki ima nevtralni element e (to pomeni, da velja za poljuben a iz te množice: a * e = e * a = a).

Element a−1 je inverz elementa a glede na operacijo *, če velja: a * a−1 = a−1 * a = e.

Če velja samo a * a−1 = e, pravimo, da je a−1 desni inverz elementa a; če velja samo a−1 * a = e, pa pravimo, da je a−1 levi inverz elementa a. V splošnem ima a lahko samo levi ali pa tudi samo desni inverz, za matematiko pa je najzanimivejša situacija, ko je isti element levi in desni inverz hkrati - temu potem pravimo obojestranski inverz ali kratko samo inverz.

Če je operacija * asociativna in ima element a levi in desni inverz, potem mora biti to isti element in je enolično določen. Taka situacija nastopa npr. če je množica M grupa za operacijo *.

Zgledi

uredi

Inverz za seštevanje

uredi

Inverzni element za seštevanje po navadi imenujemo nasprotni element ali nasprotna vrednost in ga označimo −a.

Velja: a + (−a) = (−a) + a = 0

Zgleda:

  • Nasprotna vrednost števila 8 je število −8.
  • Nasprotna vrednost vektorja   je vektor  .

Inverz za množenje

uredi

Inverzni element za množenje (v številskih množicah) po navadi imenujemo obratni element ali obratna vrednost (tudi recipročna vrednost) in ga označimo a−1 ali tudi  .

Zgled:

  • Obratna vrednost števila   je  .

Inverz za kompozitum

uredi

Inverzni element za kompozitum funkcij imenujemo inverzna funkcija. To je funkcija, ki deluje obratno kot dana funkcija.

Množenje matrik je pravzaprav samo drugo ime za kompozitum linearnih transformacij. Inverzna matrika A−1 predstavlja linearno transformacijo, ki deluje obratno kot dana matrika dimenzije n×n.

Zgleda:

  • Inverz funkcije   je funkcija  .
  • Inverz matrike   je matrika  .

Glej tudi

uredi