Oblika Vesolja

Oblíka Vesólja je izraz, ki se uporablja za geometrijo (ukrivljenost in topologijo) prostorskega dela Vesolja (temu rečemo tudi oblika prostora) ali bolj splošno za obliko celotnega prostor-časa.

Enstein je predlagal tri oblike. Mislil je da je oblika - ukrivljenost, odvisna od gostote Ω.

  • ravno vesolje (če je Ω = 1)
  • pozitivna ukrivljenost (če je Ω > 1)
  • negativna ukrivljenost (če je Ω < 1)

Prostor

uredi
Topologija | Geometrija | Evklidska geometrija | Neevklidska geometrija | Trigonometrija | Algebrska geometrija | Diferencialna geometrija | Diferencialna topologija | Algebrska topologija | Linearna algebra | Fraktalna geometrija