Obalno - kraška statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Obalno-kraška regija)

Obalno-kraška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno - kraška statistična regija
Voda, dobavljena gospodinjstvom, statistične regije, 2016

Obalno-kraška statistična regija v besediUredi

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Največje urbano središče je Koper.

V obalno-kraški statistični regiji je v 2016 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (9,7 %) in po najvišjem številu odseljenih v tujino (10 na 1.000 prebivalcev). Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji 29,9 leta, torej 0,5 leta nad slovenskim povprečjem. Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bila ta regija v 2016 na tretjem mestu (28 %). Po številu dijakov (30 na 1.000 prebivalcev) in število študentov (31 na 1.000 prebivalcev) je bila med preostalimi regijami na zadnjem mestu. Stopnja brezposelnosti je bila nekoliko višja od slovenskega povprečja (11,8 %). Povprečna mesečna neto plača je bila od slovenskega povprečja za približno 15 EUR nižja (1.015 EUR).

BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (19.928 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je delovalo 13.855 podjetij, povprečno je v njih delalo 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji. Obalno-kraška regija je izrazito turistična. V 2016 so tam našteli skoraj 2,4 milijona turističnih prenočitev (41 % domačih, 59 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo med vsemi prenočitvami največ prenočitev italijanskih turistov (21 %). V tej regiji je v 2016 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca (577 kg); 57 % je bilo zbranih ločeno (slovensko povprečje: 67 %). Skoraj vsa odpadna voda (95 %) je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena. Regija je prispevala 2,4 % vrednosti vseh investicij v varstvo okolja. [1]

Obalno-kraška statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2018
1.044
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2016
108
Število prebivalcev, 1. 7. 2016
113.193
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2016
44,1
Naravni prirast, 2016
- 43
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2016
- 0,4
Število učencev, 2016/2017
8.799
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2016
13,8
Število dijakov, 2016/2017
3.386
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2016
19,7
Število študentov, 2016/2017
3.494
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2016
4,0
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2016
45.850
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2016
20,3
Število zaposlenih oseb, 2016
45.043
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2016
27,8
Število registriranih brezposelnih oseb, 2016
5.119
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2016
10,1
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2016
1.559,86
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2016
60,4
Število podjetij, 2016
13.855
Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe, 2016
106
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2016
2.256
BDP na prebivalca, EUR, 2016
19.928
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
15.058
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2016
3,2
Število prihodov turistov, 2016
785.793
Osebni avtomobili, št./100 preb., 31. 12. 2016
57
Število prenočitev turistov, 2016
2.384.693
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2016
448
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Obalno-kraška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacijaUredi

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2846&cba=47.7,49.9,50,69.9,70,89.9,90,95.7&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

 
Delež otrok, ki so vključeni v vrtce, statistične regije, Slovenija, 2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi