Obalno-kraška statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Obalno-kraška regija)

Obalno-kraška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno - kraška statistična regija
Prebivalstvena piramida za leto 2019, Obalno-kraška

Obalno-kraška statistična regija v besediUredi

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Največje urbano središče je Koper.

Obalno-kraška statistična regija je obsegala 1.043 km2 celotne površine Slovenije in je bila tako po površini ena naših manjših regij. V letu 2019 je tukaj živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Po vrednosti tega podatka sta ji bili najbližji goriška in pomurska statistična regija. Število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev je bilo v 2019 v  obalno-kraški regiji (in poleg nje še v zasavski) najnižje na ravni regij (8,0). Naravni prirast je bil negativen (–1,4), skupni selitveni prirast, ki je bil sicer v vseh regijah pozitiven, pa je bil tukaj eden najvišjih (9,0). Povprečna starost prebivalcev je bila 44,7 leta, tretja najvišja na ravni regij. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj najvišja, in sicer 30,5 leta (ali za 0,9 leta višja od povprečja v celi Sloveniji). Obalno-kraška regija je izstopala še po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (11,9 %) in po najvišjem številu priseljenih iz tujine na 1.000 prebivalcev (19). Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (24,3 %) se je ta regija v 2019 uvrstila na tretje mesto, po številu dijakov na 1.000 prebivalcev (30) in po številu študentov na 1.000 prebivalcev (28) pa na zadnje mesto.

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2019 v obalno-kraški regiji 66,9-odstotna (ali za 0,9-odstotne točke višja od povprečja v celi Sloveniji). Povprečna mesečna neto plača je tukaj v 2019 znašala 1.114 EUR (kar je bilo približno 20 EUR manj od slovenskega povprečja). BDP na prebivalca je bil v 2019 v tej regiji tretji najvišji; znašal je 22.894 EUR. Tukaj je v 2019 delovalo 14.556 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 3,2 osebe, kar je bilo najmanj v primerjavi z zaposlenostjo v podjetjih v drugih slovenskih regijah. Po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev (589) se je ta regija uvrstila na tretje mesto. Avtomobili so bili tukaj v povprečju stari 10,6 leta, kar je bilo več od slovenskega povprečja. V tej regiji je v 2019 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca: 588 kg (ali povprečno 79 kilogramov na prebivalca več kot v celotni Sloveniji). Ločeno so tukaj zbrali samo 62 % komunalnih odpadkov (to je bil na ravni regij najnižji delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov). [1]

 
Regionalna bruto dodana vrednost - v storitvenih dejavnostih, Statistične regije, 2019 - STAGE

Obalno-kraška statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
1.043
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
110,8
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
115.613
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
44,7
Naravni prirast, 2019
- 163
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
14,0
Število učencev, 2019/2020
9.865
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
21,4
Število dijakov, 2019/2020
3.386
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
19,7
Število študentov, 2019/2020
3.300
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
9,0
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
49.898
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
7,6
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
42.908
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
17,8
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
5.411
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
30,4
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.721,02
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
66,9
Število podjetij, 2019
14.556
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
1,1
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
2.646
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
22.894
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
15.058
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
2,1
Število prihodov turistov, 2019
1.074.161
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) , 31. 12. 2019
59
Število prenočitev turistov, 2019
3.194.019
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (kg/prebivalca), 2019
437
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi