Občina Maribor-Center

Občina Maribor-Center (v določenem časovnem obdobju imenovana tudi Občina Maribor-Rotovž) je ena izmed nekdanjih občin, ki so sestavljale mesto Maribor. Obsegala je središče mesta in bližnjo okolico. Sedež občine se je nahajal na Rotovškem trgu 9.

Sedež občine se je nahajal v mestni hiši Rotovž.

ZgodovinaUredi

Občina z imenom Maribor-Center je bila prvotno ustanovljena z Zakonom o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Republike Slovenije leta 1955.[1] Poleg omenjene so bile na območju Maribora ustanovljene še občine Maribor-TeznoMaribor-Tabor in Maribor-Košaki. V tej obliki je bila občina ukinjena leta 1967, ko so se dotedanje občine združile v enotno občino Maribor.[2]

Teritorialne dimenzije velike občine Maribor so v letu 1978 sprožile ponovno razpravo o njeni reorganizaciji. Leta 1979 je v Mariboru potekala širša razprava o strategiji preoblikovanja, nakar je bil v marcu 1980 razpisan referendum, kjer so občani podprli predloge družbeno-političnih organizacij, tako da se območje dotedanje velike občine Maribora preoblikovalo v šest mestnih občin. Tokrat je bila ustanovljena občina z imenom Maribor-Rotovž. Ime je dobila po mestni hiši, kjer se je bil sedež občine in se nahaja v središču mesta. Pokrivala je v glavnem isto območje kot Občina Maribor-Center. Občina je prenehala z delovanjem 15. 4. 1990, ko so se občine skladno z Zakonom o združitvi mariborskih občin  ponovno združile v enotno občino Maribor.[3]

 
Pogled na center Maribora iz Kalvarije

Obsegala je dve različni območji. Staro mestno jedro severno od Drave in gričevnat svet proti državni meji z Avstrijo.

Občina je merila 66 kvadratnih kilometrov. V letu 1981 je štela 34.584 prebivalcev.[4]

Sestavljalo jo je petnajst krajevnih skupnosti: Anton Aškerc, Boris Kidrič, Bresternica, Heroja Toneta Tomšiča, Ivan Cankar, Kamnica, Koroška vrata, Košaki, Krčevina, Ob parku, Počehova, Prežihov Voranc, Rotovž, Talci in Za tremi ribniki.

Glej tudiUredi

Viri in literaturaUredi

  1. Grafenauer, Božo. (2000). Lokalna samouprava na Slovenskem: Teritorialno-organizacijske strukture. Pravna fakulteta, Maribor.
  2. "Pojasnila o teritorialnih spremembah občin". Statistični urad. Pridobljeno dne 15.6.2015.
  3. "Skupščina občine Maribor". Siranet. Pridobljeno dne 15.6.2015.
  4. Bračič, Mirko (1983). Razvoj upravne ureditve v Mariboru. Časopis za slovensko krajevno zgodovino. Št. 31.