Občina Ljubljana-Bežigrad

Občina Ljubljana-Bežigrad je bivša občina v Sloveniji, ki je pokrivala področje Bežigrada.

Zgodovina

uredi

Občina je bila ustanovljena z Zakonom o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Ljudska Skupščina Ljudske republike Slovenije dne 28. junija 1955 in je nastopil 29. junija istega leta, ko je bil objaven v Uradnem listu LRS.[1]

Ukinjena je bila 31. decembra 1994 na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij[2], ko je bil večji del občine vključen v novoustanovljeno Mestno občino Ljubljana, skrajni vzhodni del pa tudi v Občino Dol pri Ljubljani.[3]

Viri in opombe

uredi

Glej tudi

uredi