Obča enciklopedija Jugoslovanskega leksikografskega zavoda

Osem knjig Obče enciklopedije JLZ

Obča enciklopedija Jugoslovanskega leksikografskega zavoda (srbohrvaško Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda) je bila enciklopedija, ki jo je v letih 1955-1988 pod uredništvom Josipa Šentije v hrvaščini izdajal Jugoslovanski leksikografski zavod (JLZ) iz Zagreba. V tem času je bil do svoje smrti direktor JLZ Miroslav Krleža.

Izšle so tri izdaje: