Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč (okr. NMP) je zdravstvena pomoč, ki jo dajejo zdravstveno izobraženi delavci na mestu poškodovanja ali nenadne obolelosti, med prevozom v ustrezno ustanovo ali tudi v sami ustanovi.[1]

Gre za izvajanje nujnih ukrepov ekip NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti. [2]

Služba nujne medicinske pomoči je javna služba za opravljanje storitev medicinske oskrbe v primeru nujnih stanj na terenu ali v primarnih zdravstvenih ustanovah, kot so zdravstveni domovi. Pod pojmom služba nujne medicinske pomoči razumemo tudi storitev nujnih reševalnih prevozov bolnikov ali poškodovancev do mesta dokončne oskrbe v bolnišnici. Izraz služba nujne medicinske pomoči se uporablja tudi ožje izključno za predbolnišnično oskrbo, ali pa širše z vključitvijo oskrbe urgentnih oddelkov v bolnišnicah, ki so ustanove sekundarnega zdravstvenega nivoja in urgentnih oddelkov v kliničnih centrih, ki so ustanove terciarnega zdravstvenega nivoja.

Služba nujne medicinske pomoči izvaja zdravstveno oskrbo in napredne medicinske postopke že na terenu ali med prevozom v bolnišnico. Izraz služba nujne medicinske pomoči se uporablja predvsem, da odraža zgodovinski razvoj in spremembo glede na reševalno službo, ki je zagotavljala predvsem nujen prevoz bolnika ali ponesrečenca do mesta oskrbe v bolnišnici.

OrganizacijaUredi

Kakovostno službo nujne medicinske pomoči sestavljajo trije glavni elementi, ki se nato delijo podrobneje:

1. Predbolnišnična NMP (PNMP):

 • NMP v enotah primarnega zdravstva (npr. dežurna ambulanta v zdravstvenem domu)
 • NMP z nujnimi reševalnimi vozili (reševalna vozila so opremljena za izvajanje nujne zdravstvene oskrbe že med prevozom v bolnišnico)
 • Helikopterska NMP (HNMP) (se uporablja podnevi za skrajšanje dostopnega časa do pacienta na oddaljenih področjih, ki omogočajo pristanek helikopterja)
 • NMP z reševalnim motorjem (omogoča skrajšanje dostopnega časa do pacienta na urbanih področjih)

2. Bolnišnična NMP (BNMP):

 • Kirurški urgentni oddelek
 • Internistični urgentni oddelek

3. Dispečerski center: usklajuje uporabo ekip glede na vrsto poškodbe, bolezni in stopnjo nujnosti; obvešča urgentni oddelek bolnišnice, da ta pripravi ustrezne ekipe in opremo za sprejem bolnika/poškodovanca

Vrste ekip NMPUredi

Zasedba ekip NMP uvršča ekipe v kategorije, kot jih določa Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči v svojem 10. členu (Ur.l. RS, št. 106/2008).

Ekipe za izvajanje NMP sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP, in sicer:

1. Enoti A in A2:

 • zdravnik,
 • (višji) zdravstveni tehnik, diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec;

2. Enota B:

 • zdravnik,
 • (višji) zdravstveni tehnik, diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila;

3. Enota B-okrepljena:

 • dva zdravnika,
 • dva zdravstvena tehnika ali dva zdravstvena reševalca ali en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec in višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana medicinska sestra,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila;

4. Prehospitalna enota (PHE) in enota C:

 • zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela s pacienti, usposobljen v skladu z določbami tega pravilnika,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oz. diplomirana medicinska sestra,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik reanimobila;

5. Tipa H1 in H2:

 • ekipa za izvajanje NMP bolnišnične urgentne službe – določi minister na predlog strokovne skupine, zadolžene za organizacijo bolnišničnih enot NMP.

Mreža ekip NMPUredi

Mreža za pokrivanje terena je določena v prilogi k pravilniku. Z ZD so označeni zdravstveni domovi, z ZP pa zdravstvene postaje. Informacije o enotah in sistemu NMP so lahko zastarele.

Kategorija enote Enota NMP
A ZD Grosuplje
ZD Vrhnika
ZD Izola
ZD Piran
ZD Šentjur
ZD Žalec
ZD Radovljica
ZD Bohinj
ZP Kranjska Gora
ZP Gornji Petrovci
ZD Metlika
ZD Koper
A2 ZD Dravograd
ZP Črna na Koroškem
ZP Kozje
ZP Rogaška Slatina
B ZD Logatec ZD Hrasnik ZD Kamnik
ZD Cerknica
ZD Zagorje ob Savi
ZD Ravne na Koroškem
ZD Laško
ZD Slovenske Konjice
ZD Bled
ZD Tržič
ZD Brežice
ZD Sevnica
ZD Lenart v Slovenskih goricah
ZD Slovenska Bistrica
ZD Ormož
ZD Gornja Radgona
ZD Lendava
ZD Ljutomer
ZD Ajdovščina
ZD Trebnje
B-okrepljena ZD Litija
ZD Idrija
ZD Kočevje
ZD Ribnica
ZD Radlje ob Dravi
ZD Nazarje
ZD Ilirska Bistrica
ZD Sežana
ZD Šmarje pri Jelšah
ZD Škofja Loka
ZD Tolmin
ZD Črnomelj
C ZD Domžale
ZD Trbovlje
ZD Postojna
ZD Jesenice
ZD Krško
PHE ZD Ljubljana
UKC Ljubljana
ZD Celje
ZD Kranj
ZD Maribor
ZD Ptuj
ZD Murska Sobota
ZD Nova Gorica
ZD Novo mesto
ZD Slovenj Gradec
ZD Velenje
ZD Koper

ViriUredi

 1. http://lsm1.amebis.si/lsmeds/novPogoj.aspx?pPogoj=pomo%C4%8D od dne oktober 2022[slepa povezava] , Slovenski medicinski e-slovar
 2. http://www.zdravniskazbornica.si/f/3718/strategija-razvoja-sistema-nmppdf Arhivirano 2015-01-02 na Wayback Machine., Zdravniška zbornica, Strategija razvoja sistema NMP