Nedoločena enačba

Nedolóčena enáčba je v matematiki enačba za katero obstaja več kot ena rešitev. Enačba 2x = y je na primer preprosta nedoločena enačba, kot tudi enačbi ax + by = c in x2 = 1. Nedoločene enačbe se ne morejo rešiti enolično. Zgledi znanih nedoločenih enačb so:

ki ima za spremenljivko x na kompleksni ravnini mnogovrstne rešitve, dokler se jo ne zapiše v obliki .
kjer je vsaj eden od danih parametrov A, B in C neničelen, x in y pa sta realni spremenljivki.
kjer je n dano celo število, ki ni popolni kvadrat, in kjer morata biti spremenljivki x in y celi števili.
kjer morajo biti spremenljivke x, y in z pozitivna cela števila.
kjer morajo biti spremenljivke a, b in c tuja pozitivna cela števila, spremenljivke m, n in k pa morajo biti pozitivna cela števila, katerih vsota njihovih obratnih vrednosti je manjša od 1.

Glej tudiUredi

ViriUredi