Nebésni ekvátor je veliki krog na nebesni krogli, ki poteka v isti ravnini kot ekvator Zemlje. Nebesni ekvator je torej preslikava (projekcija) ekvatorja Zemlje na nebesno kroglo.

Nebesni ekvator (označen rdeče)

Lastnosti uredi

Zemljina os vrtenja je nagnjena za približno 23,5° proti ekliptiki, ki je navidezna ravnina, po kateri se giblje Zemlja okoli Sonca. Nebesni ekvator in ekliptika se sekata v dveh točkah. Prvo imenujemo pomladišče, drugo pa jesenišče.

Za opazovalca na ekvatorju Zemlje poteka nebesni ekvator čez opazovalčevo nadglavišče (zenit) od vzhoda do zahoda. Če pa se opazovalec pomika proti severu (jugu), se nagne ekvator proti južnemu (severnemu) obzorju. Pri tem pa poteka vedno od vzhodnega do zahodnega obzorja.

Ozvezdja uredi

Na nebesnem ekvatorju leži 15 ozvezdij:

Glej tudi uredi