Navier-Stokesove enačbe

sistem nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb, ki opisuje gibanje viskoznih tekočin

Navier-Stokesove enáčbe [navjé-stôuksove ~] v mehaniki tekočin so sistem nelinearnih parcialnih diferencialnih enačb, ki opisujejo nestacionarno gibanje stisljive newtonske viskozne tekočine. Enačbe se izpeljejo iz enačbe gibanja, v katero se vstavi zakon tečenja za newtonsko tekočino. V vektorskem zapisu:

so zgornje Navier-Stokesove enačbe.

Glej tudi uredi