Natrijev nitrat

kemijska spojina

Natrijev nitrat je spojina natrijeve soli in dušikove kisline s formulo NaNO3. To je bela trdna snov, ki je zelo topna v vodi.

Natrijev Nitrat
Imena
IUPAC ime
Natrijev nitrat
Identifikatorji
ECHA InfoCard 100.028.686
Število E E251 (konzervansi)
Lastnosti
NaNO3
Molska masa 84.99 g/mol
Videz Bel prah ali kristali
Gostota 2.26 g/cm3
Vrelišče 380 ºC
92.1 g/100 ml (25 ºC)
Termokemija
−468 kJ/mol
117 J mol−1 K−1
Sorodne snovi
Drugi anioni Natrijev nitrit
Drugi kationi latijev nitrat
kalijev nitrat
rubidijev nitrat
cezijev nitrat
Sorodno natrijev sulfat
natrijev klorid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za material v standardnem stanju pri 25 °C, 100 kPa).
Sklici infopolja

Razširjeno se uporablja kot sestava gnojil in pri izdelavi konzervirane hrane (znan je kot aditiv E251), saj ima protimikrobne lastnosti. V poznem devetnajstem stoletju so ga uporabljali kot surovino za izdelavo smodnika.

Natrijev nitrat je gorljiv vendar zelo hitro oksidira in njegove toplotne reakcije z reducenti in gorljivimi snovmi lahko povzročijo vžig. Ob oksidaciji nastajajo emisije dušikovih oksidov.