Nasprotni vektor

vektor nasprotne smeri in iste velikosti

Nasprótni véktor poljubnega vektorja je vektor, katerega dolžina (modul) je enaka, smer pa nasprotna.

Vsota dveh protismiselno enakih vektorjev, vektorja in njegovega nasprotnega vektorja (označbe , ali ) je ničelni vektor:

Nasprotni vektor se dobi iz vektorja, če se ga skalarno pomnoži z :

Vsakemu vektorju je nasproten samo en vektor. Ničelni vektor je nasproten samemu sebi: