Krajinski park Južni in zahodni obronki Nanosa

krajinski park

Krajinski park Južni in zahodni obronki Nanosa so v občini Ajdovščina leta 1987 razglasili zaradi številnih botaničnih zanimivosti in naravne ohranjenosti. Park obsega 2632 ha.

Cerkev sv. Hieronima na zahodni strani Grmade, na vzhodnem pobočju Nanosa

Kulturne znamenitosti parka

uredi

Naravne znamenitosti

uredi
  • geomorfološke naravne znamenitosti (prepadne stene, skalni osamelci, žlebiči in drugo)
  • sedem kraških izvirov reke Vipave in kamniti mostovi v Vipavi
  • Vipavska jama pri izviru Pod skalco

Flora in favna

uredi

Na majhnem območju najdemo ilirske, alpske in endemične rastlinske vrste, ker se tukaj prepletajo dinarsko in mediteransko vegetacijsko območje:

Kjer je bil v preteklosti zaradi paše izkrčen gozd so danes obsežni travniki kjer najdemo košutnik (Gentiana lutea). Na strmih, prepadnih območjih najdemo jesensko vilovino (Sesleria autumnalis) in črni gaber (Ostrya carpinifolia).

Živalstvo je zelo raznovrstno, saj najdemo redke vrste metuljev, v jamah pa jamske hrošče.

  • Anica Cernatič Gregorič, Tam je burja doma, (Gea februar (2008), pp 24-27).
  • Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina, 18. februar 1987
  • Mencinger, Borut Naravni parki Slovenije Ljubljana, Mladinska knjiga Založba d.d., 2004 (COBISS) ISBN 86 11 16747 3