Načelo ekvivalentnosti

Načêlo ekvivaléntnosti (tudi načêlo ekvivalénce) je v fiziki splošne teorije relativnosti en od več povezanih konceptov, ki obravnava enakost med težnostno in vztrajnostno maso, ter Einsteinovo trditev, da je gravitacijska »sila«, ki jo izkusimo krajevno, če stojimo na masivnem telesu (kot je npr. Zemlja), dejansko enaka navidezni sili, ki jo izkusi opazovalec v neinercialnem (pospešenem) opazovalnem sistemu.

  • Breuer, Hans (1993), Atlas klasične in moderne fizike, Ljubljana: DZS, str. 297, COBISS 35693056, ISBN 86-341-1105-9
  • Ryden, Barbara Sue (13. januar 2006), Introduction to Cosmology, San Francisco: Addison Wesley, ISBN 0-8053-8912-1