NATO abeceda

najpogosteje uporabljana črkovalna abeceda

NATO abeceda je abeceda, ki se množično uporablja v radijskem sporazumevanju, saj omogoča zanesljiv prenos podatkov in praktično izniči možnost napake črkovanja. Uporablja se predvsem takrat, ko je natančnost izrednega pomena in bi bila lahko vsaka napaka usodna.

Nekatere organizacije, ki uporabljajo NATO abecedo, so ICAO, IVAO, ITU, IMO, NATO, FAA in ANSI.


Črka Beseda
A Alfa [ˈalfa] àlfa
B Bravo [ˈbravo] brávo
C Charlie [ˈtʃali] čáli
D Delta [ˈdɛlta] dèlta
E Echo [ˈɛko] èko
F Foxtrot [ˈfɔks.trɔt] fòkstrot
G Golf [ˈɡɔlf] gòlf
H Hotel [hoˈtɛl] hotèl
I India [ˈɪndia] ìndia
J Juliett [ˈdʒuliˈɛt] džúlièt
K Kilo [ˈkilo] kílo
L Lima [ˈlima] líma
M Mike [ˈmai̯k] màjk
N November [noˈvɛmba] novèmba
O Oscar [ˈɔska] òska
P Papa [paˈpa] papá
Q Quebec [keˈbɛk] kebèk
R Romeo [ˈromio] rómio
S Sierra [siˈɛra] sièra
T Tango [ˈtaŋɡo] tàngo
U Uniform [ˈjunifɔm] júnifom, [ˈunifɔm] únifom
V Victor [ˈvɪkta] vìkta
W Whiskey [ˈwɪski] vìski
X X-Ray [ˈɛks.rei̯] èksrej
Y Yankee [ˈjaŋki] jànki
Z Zulu [ˈzulu] zúlu
. stop [ˈstɔp] stòp
1 one [ˈwan] vàn
2 two [ˈtu]
3 three [ˈtri] trí
4 four [ˈfoa] fóa
5 five [ˈfai̯f] fàjf
6 six [ˈsɪks] sìks
7 seven [ˈsɛvən] sèvn
8 eight [ˈei̯t] éjt
9 nine [ˈnai̯na] nájna
0 zero [ˈziro] zíró
00 hundred [ˈhandrɛd] hàndred
000 thousand [ˈtau̯ˈzand] táuzànd
, decimal [ˈdeˈsiˈmal] dèsímàl

Glej tudi

uredi