Mnemonik

Mnemonik je kratko črkovno zaporedje, ki se uporablja v zbirnemu jeziku.