Minister za pravosodje Italijanske republike

seznam Wikimedie

Minister za pravosodje Italijanske republike (italijansko Ministro della Giustizia) ali krajše pravosodni minister predseduje ministrstvu, ki organizira sodno administracijo vseh stopenj. Glavne funkcije so sledeče:

  • organizacija sodnih uslug, to je sodišč vseh stopenj in pripadajočih uradov;
  • uprava zaporov, bodisi neposredna administracija preko kazenske policije (Polizia Penitenziaria), bodisi materialni posegi za obnovo in gradnjo zapornih stavb:
  • organizacija sodnih uslug za mladoletnike s težkimi problemi (posvojitve, izguba družine); sojenje o kaznivih dejanjih mladoletnikov; uprava kaznilnic za mladoletnike;
  • nadzor nad notarskimi arhivi preko specifičnih uradov za registracijo oporok in drugih notarskih aktov;
  • nadzor strokovnih kolegijev, na primer kolegijev zdravnikov, inženirjev ipd;
  • upravljanje centralne kartoteke z osebnimi sodnijskimi podatki državljanov;
  • sodelovaje v mednarodnih problemih v zvezi s civilnim in kazenskim sodstvom;
  • objava v Uradnem listu vseh zakonov, ki se tičejo sodne ureditve države;
  • revizije in popravki sodnijskih kodeksov, in sicer civilnega, kazenskega in obeh proceduralnih kodeksov.

Sedež pravosodnega ministrstva Italijanske republike je v Rimu. Trenutna (2003) ministrica je Anna Maria Cancellieri.

Viri uredi