Mineraloid je mineralu podobna snov, ki nima kristalne strukture. Kemijske sestave mineraloidov so izven splošno privzetih območij sestav, ki veljajo za minerale.

Lapis lazuli

Med mineraloide zato spadajo snovi, ki na prvi pogled spadajo med minerale. Obsidijan na primer ni kristal, ampak amorfno steklo. Antracit je nastal iz odmrlega lesa pod izjemno visokim tlakom, opal pa je mineraloid, ker nima lastnosti kristala. Bisere zaradi vsebnosti kristalov kalcijevega karbonata nekateri prištevajo med minerale. Bolj primerna je razvrstitev med mineraloide, ker so kristali povezani z organskim vezivom, razmerje med anorganskimi in organskimi komponentami pa ni vedno enako.

Najpogostejši mineraloidi uredi

Vir uredi

Reference uredi