Menelajev izrek

Menelájev izrèk v ravninski geometriji pravi, da je produkt stranic trikotnika, presekanih s katerokoli prečnico in s tem deljenih s preseki , in v določenih delilnih razmerjih vedno enak:

Menelajev izrek

Ta izrek je poznal že Evklid. Menelaj je pokazal, da podoben izrek velja tudi za sferni trikotnik. Izrek je ponovno odkril in objavil italijanski matematik Giovanni Ceva.

Menelajev izrek lahko dokažemo s Cevovim izrekom.