Megaanum

geološka časovna enota

Megaanum ali mega-anum (mega-annum) je časovna enota, ki označuje milijon let (1.000.000 (1×10⁶) let ali 31.556926 terasekund). V glavnem jo uporabljajo v geologiji, v znanosti o Zemlji in kozmologiji.

V znanstveni literaturi se za enoto uporablja okrajšava Ma.