Medvedev-Sponheuer-Karnikova lestvica

Medvedev-Sponheuer-Karnikova lestvica (MSK) je ena izmed potresnih lestvic. Deluje po načelu opazovanja posledic v bližini potresa. Lestvico so prvič predlagali leta 1964 Sergej Pavlovič Medvedjev, Wilhelm Sponheuer in Vít Kárník.

Potresne lestvice
Moderne lestvice
Intenzitetne lestvice
Evropska makroseizmična lestvica (EMS) | INQUA | Medvedev-Sponheuer-Karnikova lestvica (MSK) | Prirejena Mercallijeva lestvica (MM) | Japonska potresna lestvica (JMA)
Magnitudne lestvice
Lokalna magnituda (Richterjeva lestvica) | Magnitude zelo oddaljenih potresov (Kanamori) | Momentna magnitudna lestvica (MW)
Zgodovinske lestvice
Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) | Mercalli-Wood-Neuman (MWN) | Omori | Rossi-Forel