Medicinska sestra je poklic s področja zdravstvene nege, za katerega je potrebna visoka izobrazba (minimalno 1. bolonjska stopnja izobrazbe). V skladu s stopnjo izobraževanja se naziv ustrezno dopolni (diplomirana medicinska sestra, magister zdravstvene nege ali doktor znanosti za področje zdravstvene nege).

Medicinska sestra
Florence Nightingale, ena od prvih medicinskih sester

Izobraževanje uredi

Srednja šola uredi

Pred letom 1990 je bilo ime poklica medicinska sestra (V. stopnja izobrazbe). V šolskem letu 1991/92 se je naziv spremenil v zdravstveni tehnik, od šolskega leta 2001/02 tehnik zdravstvene nege, od šolskega leta 2007/08 pa srednja medicinska sestra ali srednji zdravstvenik (za moške).

Višje, visoke šole in fakultete uredi

Odvisno od stopnje izobrazbe (dolžine šolanja) se uporabljajo nazivi višja medicinska sestra (v preteklosti) ter diplomirana medicinska sestra ali diplomirani zdravstvenik (1. bolonjska stopnja izobrazbe). V Sloveniji pa obstajajo tudi specialistični, podiplomski magistrski programi s področja zdravstvene nege (2. bolonjska stopnja izobrazbe) in s študijskim letom 2016/2017 tudi doktorski študijski program s področja zdravstvene nege (3. bolonjska stopnja izobrazbe) na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede.

Glej tudi uredi