Matematično nihalo je idealno težno nihalo, ki je sestavljeno iz točkastega telesa, obešenega na zelo tanki in dolgi nitki. Na masno točko deluje samo težnost. Nihalo ima naslednje lastnosti:

  • nitka, na kateri visi masna točka, je brez teže
  • masna točka ima maso, ki se nahaja na koncu nitke
  • gibanje se izvaja v eni ravnini
  • gibanja ne moti nikakršen upor
  • nihanje nastane samo zaradi sile težnosti na masno točko
Matematično nihalo.

Takšnemu nihalu se precej približamo z veliko maso, ki je obešena na zelo dolgi niti.

Nihajni čas matematičnega nihala uredi

Diferencialna enačba, ki opisuje nihanje matematičnega nihala je

 

Za majhne odklone

 

velja

 

Če so začetni pogoji   in  , je rešitev enaka

 

To pomeni, da je nihajni čas   enak

 

kjer je